Over de stichting

Voor mens en dier in Nederland

Over de stichting

Voor mens en dier in Nederland

Oprichting

Marie Alexandrine Otheline Caroline gravin van Bylandt

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting is opgericht door Marie Alexandrine Otheline Caroline gravin van Bylandt. Zij was tijdens haar leven (1874-1968) al bevlogen op cultureel gebied en zeer sociaal bewogen. Vandaar haar keuze om op 17 maart 1964 een stichting ten behoeve van haar nalatenschap op te richten.

De stichting is gevestigd in de oude tuinmanswoning van de familie Van Bylandt in het Haagse Arendsdorp. In 1586 kocht jonkheer Arend van Dorp de grond, een deel van het huidige park Arendsdorp/Oostduin, en ging wonen in een boerenhoeve. Rond 1650 werd een apart paviljoen gebouwd en daarna nog een koetshuis, portierswoning en tuinmanshuis; ‘De Rietjes’.

Het landhuis Oostduin werd op verzoek van Marie van Bylandt na WOII in 1946 afgebroken en in 1947 heeft zij de grond en nog bestaande gebouwen verkocht aan de Stichting Oostduin. In 1968 overleed onze stichtster en is haar stichting actief geworden als steunverlenend fonds en gevestigd in De Rietjes.

Missie van de stichting

Opgericht om financiële steun te bieden

De Gravin van Bylandt Stichting is een steunverlenend vermogensfonds en biedt financiële steun aan initiatieven van organisaties die in Nederland actief zijn op cultureel en/of maatschappelijk gebied. De aanvragen worden zo zorgvuldig mogelijk beoordeeld door het bestuur en bureau van de stichting. Gelet op de hoeveelheid aanvragen enerzijds en de brede doelstelling anderzijds is het grootste deel van de toekenningen bescheiden van omvang en aanvullend van karakter.

Organisatie

De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur dat meerdere malen per jaar bij elkaar komt en een bureau dat dagelijks aanvragen behandelt. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Bureau
Naast een bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door het bureau. Het bureau draagt dagelijks de zorg voor o.a. alle steunverzoeken, de oude tuinmanswoning en het nalatenschap van Marie van Bylandt.
Beleid

Het beleid ten aanzien van de aanvragen wordt met regelmaat opnieuw bekeken, maar staat grotendeels vast. Uitgebreidere informatie over het beleid kunt u hier vinden.

Nalaten en schenken

Een legaat, schenking of fonds op naam voor de stichting is mogelijk indien de beoogde besteding binnen de doelstelling van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting past. U kunt hierover contact opnemen met de directeur.

Bureau

Het bureau van de Gravin van Bylandt Stichting

Directeur
Véronique B. Kakebeeke - Gualthérie van Weezel
Directeur
Véronique B. Kakebeeke - Gualthérie van Weezel
Projectadviseur
Thaïsa Z.R. de Vink
Projectadviseur
Thaïsa Z.R. de Vink
projectadviseur
Annemeen M.M. Le Haen
projectadviseur
Annemeen M.M. Le Haen
Administratie
Zoja de Vries-Bourova
Administratie
Zoja de Vries-Bourova
Directeur
Véronique B. Kakebeeke - Gualthérie van Weezel
Directeur
Véronique B. Kakebeeke - Gualthérie van Weezel
Projectadviseur
Thaïsa Z.R. de Vink
Projectadviseur
Thaïsa Z.R. de Vink
projectadviseur
Annemeen M.M. Le Haen
projectadviseur
Annemeen M.M. Le Haen
Administratie
Zoja de Vries-Bourova
Administratie
Zoja de Vries-Bourova
Bestuur

Het bestuur van de Gravin van Bylandt Stichting

De organisatie van de stichting heeft een College van Regenten (bestuur) dat regelmatig contact heeft met de directeur en meerdere malen per jaar bij elkaar komt: