Jaarlijks beleid

In 2020 ontving en behandelde de Gravin van Bylandt Stichting 1295 aanvragen. De stichting verstrekt giften en garanties.

x

Maatwerk zonder de omgeving uit het oog te verliezen, dat is ons beleid ten aanzien van de aanvragen. De aanvraag zelf wordt zo zorgvuldig mogelijk op de eigen merites beoordeeld, maar tevens wordt rekening gehouden met soortgelijke aanvragen in dezelfde categorie en bovendien met de verschillende categorieën in verhouding tot elkaar. Mede daardoor laat de verdeling van het budget dat voor de doelstelling beschikbaar is jaarlijks een min of meer zelfde beeld zien.

Realisatie budget 2020, het hele jaar:

Sociale bijstand en ontwikkeling

20,50%

Gezondheidszorg en Welzijn

6,91%

Maria Ouderenzorg

2,76%

Musea

10,58%

Podiumkunsten

24,34%

Beeldende kunsten

2,71%

Wetenschap en Educatie

8,91%

Boeken

5,70%

Restauraties/Behoud monumenten

11,28%

Dieren, Natuur en Milieu

6,27%

Het zeer grote aantal ontvangen aanvragen enerzijds en het beperktere beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. Het beleid richt zich er echter ook op jaarlijks enkele bijzondere projecten te selecteren, om deze op een meer substantiële wijze financieel te ondersteunen en dit eventueel ook gedurende een aantal jaren te doen.

Voor meer informatie over het financiële beleid van de Gravin van Bylandt Stichting, klik hier :Financieel beleid