Categorie

Kunst & Cultuur

Categorie

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Projecten en initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans en musea

De Gravin van Bylandt Stichting hecht veel waarde aan het behouden en stimuleren van kunst en cultuur in Nederland. Vanwege deze significantie gaat er ruime aandacht van de stichting naar projecten en initiatieven uit deze categorie. Tentoonstellingen en projecten van musea, die geregistreerd zijn in het Museumregister, komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarnaast steunt de stichting festivals en professionele gezelschappen op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunst. Er gaat extra aandacht uit naar startende gezelschappen en kunsteducatie.

Benodigde documenten

Via de link onderaan deze pagina kunt u de aanvraagprocedure in gang zetten. Wij ontvangen graag de volgende documenten:

Aanvraagbrief
Projectplan (inclusief speellijst, data e.d.)
Begroting
Financieringsplan
Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarverslag
Jaarrekening

Via ons aanvragensysteem wordt u zo goed mogelijk door de stappen geleid. Het uploaden van de betreffende documenten hoort daar ook bij. Staat het specifieke document niet bij de lijst in het account, kunt u altijd optie ‘overig’ kiezen.

Uitgesloten

Verzoeken die minder kans maken op financiële steun

De Gravin van Bylandt Stichting probeert een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aanvragen binnen deze categorie toe te kennen. Tijdens de behandeling van de aanvragen bekijkt de stichting of er sprake is van algemeen belang voor mens en/of dier in Nederland. Vanwege de brede doelstelling heeft de stichting een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld. Besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.
Uit de categorie Kunst & Cultuur wordt in beginsel geen steun gegeven ten behoeve van:
Musea die niet geregistreerd zijn in het Museumregister
Amateurgezelschappen
Gratis toegankelijke tentoonstellingen, voorstellingen, festivals en evenementen
Besloten congressen, masterclasses of workshops
Studiebeurzen, afstudeerprojecten en andere met studie verband houdende kosten
Verzoeken die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars kunnen vallen
Organisaties en initiatieven die zich buiten Nederland bevinden
Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen
Leningen
Organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

De stichting biedt steun aan verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.