Brede steun voor mens en dier

Categorieën

Brede steun voor mens en dier

Categorieën

Categorieën

Maatwerk zonder de omgeving uit het oog te verliezen

Maatwerk zonder de omgeving uit het oog te verliezen, dat is ons beleid ten aanzien van de ontvangen steunverzoeken. Een aanvraag wordt zo zorgvuldig mogelijk op de eigen merites beoordeeld, maar er wordt ook rekening gehouden met soortgelijke verzoeken in dezelfde categorie en bovendien met de verschillende categorieën in verhouding tot elkaar. De stichting onderscheidt vijf verschillende categorieën.

Boeken & Wetenschap

Financiële steun voor bijzondere educatieve en wetenschappelijke projecten en publicaties.

Dier, Natuur & Milieu

Financiële steun aan projecten die op innovatieve wijze ten goede komen aan dier, natuur en/of milieu.

Kunst & Cultuur

Financiële steun aan projecten en initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans en musea.

Mens & Welzijn

Financiële steun aan projecten van organisaties die zich richten op het welbevinden van mensen in Nederland, met extra aandacht voor ouderen.

Restauraties & Onderhoud

Financiële steun ter bevordering van het behoud van cultureel en historisch erfgoed in Nederland.
Aanvraag indienen
Financiële steun aanvragen

De stichting kan steun bieden aan stichtingen en verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.