Gravin van Bylandt Stichting

Contact opnemen

Gravin van Bylandt Stichting

Contact opnemen

Voor vragen of informatie

Algemene gegevens

De stichting heeft een bestuur en daarnaast worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door het bureau onder leiding van de directeur.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via deze website. De correspondentie daaropvolgend verloopt via e-mail en het besluit wordt schriftelijk, per post, medegedeeld. De besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.Foto credit: Annemiek Kool & Thaïsa de Vink