Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

Aanvraagprocedure

Via ons online systeem kunt u digitaal een aanvraag indienen. Na het aanmaken van een account wordt u zo goed mogelijk door alle stappen geleid. U krijgt vervolgens een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging via email. Zodra blijkt dat de stichting uw aanvraag in behandeling neemt, krijgt u hierover bericht inclusief de beoogde behandeltermijn.Zodra u een aanvraag gaat indienen verzoeken wij u het privacy statement van de stichting (te vinden in het account) te lezen en de volgende documenten gereed te houden:

Blijkt het niet mogelijk één of meerdere documenten aan de stichting te overleggen, kunt u een word document uploaden waarin u hierover een verklaring geeft.

Bij aanvragen ten behoeve van publicaties en restauraties verzoeken wij u een desbetreffend calculatieformulier in te vullen en mee te sturen met uw aanvraag:
Calculatieformulier Restauraties Rijksmonumenten en calculatieformulier Publicaties

Sinds 1 januari 2022 neemt de stichting zelf geen aanvragen voor individuele financiële hulp of de aanschaf van rolstoelbussen meer in behandeling. Voor deze doelen hebben wij budget beschikbaar gesteld aan een aantal noodhulpbureau’s in Nederland. Wij wijzen u daarom graag op de website van Stichting Urgente Noden Nederland alwaar u meer informatie kan vinden.

De stichting ontvangt gemiddeld 1300 aanvragen per jaar. Dit grote aantal aanvragen enerzijds en het beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. In beginsel kent de Gravin van Bylandt Stichting donaties tussen de € 1000,- en € 5000,- per project toe. Bij uitzondering is een hogere donatie mogelijk. Neem daarvoor graag eerst contact met ons op.
Na de behandeltermijn ontvangt u het besluit van de stichting per post naar het door u opgegeven postadres. De besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.