Categorie

Dier, Natuur & Milieu

Categorie

Dier, Natuur & Milieu

Dier, Natuur & Milieu

Projecten die ten goede komen aan dier, natuur en milieu

De Gravin van Bylandt Stichting steunt een breed scala aan projecten die op innovatieve wijze ten goede komen aan deze categorie. De focus ligt op het welzijn van dieren en projecten die de bewustwording van het belang van natuur en milieu in Nederland stimuleren.

Benodigde documenten

Via de link onderaan deze pagina kunt u de aanvraagprocedure in gang zetten. Wij ontvangen graag de volgende documenten:

Aanvraagbrief
Projectplan
Begroting
Financieringsplan
Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarverslag
Jaarrekening

Via ons aanvragensysteem wordt u zo goed mogelijk door de stappen geleid. Het uploaden van de betreffende documenten hoort daar ook bij. Staat het specifieke document niet bij de lijst in het account, kunt u altijd optie ‘overig’ kiezen.

Verzoeken die geen kans maken op financiële steun

De Gravin van Bylandt Stichting probeert een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aanvragen binnen deze categorie toe te kennen. Tijdens de behandeling van de aanvragen bekijkt de stichting of er sprake is van algemeen belang voor mens en/of dier in Nederland. Vanwege de brede doelstelling heeft de stichting een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld. Besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.
Uit de categorie Dier, Natuur & Milieu wordt géén steun gegeven ten behoeve van:
Acties en/of campagnes
Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen
Organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
Besloten congressen, masterclasses of workshops
Studiebeurzen, afstudeerprojecten en andere met studie verband houdende kosten
Organisaties en initiatieven die zich buiten Nederland bevinden
Leningen
Projecten die op één dag plaatsvinden
Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

De stichting biedt steun aan verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.