Categorie

Dier, Natuur & Milieu

Categorie

Dier, Natuur & Milieu

Dier, Natuur & Milieu

Financiële steun aan projecten die op innovatieve wijze ten goede komen aan dier, natuur en/of milieu.

Restauraties & Onderhoud

Financiële steun ter bevordering van het behoud van cultureel en historisch erfgoed in Nederland.

Boeken & Wetenschap

Financiële steun voor bijzondere educatieve en wetenschappelijke projecten en publicaties.

Kunst & Cultuur

Financiële steun aan projecten en initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans en musea.

Mens & Welzijn

Financiële steun aan projecten van organisaties die zich richten op het welbevinden van mensen in Nederland, met extra aandacht voor ouderen.