Maria ouderenzorg

De stichting geeft subsidies aan organisaties en instellingen ten behoeve van projecten die het welbevinden van ouderen in Nederland bevorderen.