Dieren, natuur en milieu

De stichting stimuleert met name projecten die op bijzonder conserverende of innovatieve wijze ten goede komen aan deze categorie.