Boeken, wetenschap en educatie

De stichting is terughoudend wat betreft giften ten behoeve van boeken, maar steunt af en toe publicaties op wetenschappelijke niveau. Daarnaast verleent de stichting financiële bijdragen aan bijzondere educatieve projecten en bij uitzondering aan wetenschappelijk onderzoek.