Adres

Het bureau van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting is gevestigd in het oude tuinmanshuis van de familie Van Bylandt in Den Haag.

Wassenaarseweg 64
2596 CJ  Den Haag

T. 070 3246936
E. info@bylandtstichting.nl

Mededeling in verband met de algemeen geldende noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het corona-virus:

Een uitzonderlijk grote hoeveelheid aanvragen heeft ons fonds al bereikt. De behandeltijd van deze aanvragen zal langer duren dan gebruikelijk. Tevens moeten wij ons nog beraden op de consequenties van de ontstane situatie voor ons fonds.