Aanvraagprocedure

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. Dit betekent dat projecten waarvan het doel buiten Nederland valt, in ieder geval niet in aanmerking komen.

x

De stichting heeft per categorie een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld en daarnaast gelden een paar algemene uitgangspunten om het terrein enigszins af te bakenen.

Naast de uitsluitingen bij de verschillende categorieën wordt in beginsel geen steun gegeven ten behoeve van:

Mededeling in verband met de algemeen geldende noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het corona-virus:

Een uitzonderlijk grote hoeveelheid aanvragen heeft ons fonds al bereikt. De behandeltijd van deze aanvragen zal langer duren dan gebruikelijk. Tevens moeten wij ons nog beraden op de consequenties van de ontstane situatie voor ons fonds.  

AANVRAAG INDIENEN