Aanvraagprocedure

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. Dit betekent dat projecten waarvan het doel buiten Nederland valt, in ieder geval niet in aanmerking komen.

x

De stichting heeft per categorie een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld en daarnaast gelden een paar algemene uitgangspunten om het terrein enigszins af te bakenen.

Naast de uitsluitingen bij de verschillende categorieën wordt in beginsel geen steun gegeven ten behoeve van:

Vanwege de overgang naar een nieuw administratiesysteem hanteren wij een aanvragenstop van 10 december 2019 tot 24 februari 2020. Deze aanvragenstop van 10-12-2019 tot 24-02-2020 geldt ook voor aanvragen per post of mail. De reeds ingediende aanvragen zijn in behandeling genomen. 

Vanaf 24 februari nemen we weer nieuwe aanvragen in ontvangst en zullen we deze onze volledige aandacht geven.